Boczny tor, czy główny kurs? – Czyli seniorzy na rynku pracy


Aktywność zawodowa nie pozostaje bez wpływu na nasze samopoczucie psychiczne i stan zdrowia. Stawić czoła muszą jej seniorzy, ale i osoby młode wkraczające dopiero na rynek pracy. Motywuje ona bowiem do działania, napędza do rozwoju, daje poczucie przynależności społecznej. Co robić, gdzie szukać wsparcia, aby być aktywnym na rynku pracy? Działać czy poddać się?

Trochę historii…

Lata ’90 to w Polsce czas transformacji systemowej. Wraz ze zmianą ustroju politycznego doszło do zmian w dziedzinie gospodarki, edukacji, kultury. Można było zaobserwować wzrost bezrobocia, z racji wprowadzonego programu wyłączania z aktywności zawodowej osób starszych. Brakowało miejsc pracy dla osób dopiero rozpoczynających życie zawodowe, stąd zachęcanie by osoby 50+ korzystały z możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Ci którzy skorzystali z tego rozwiązania do teraz odczuwają jego skutki.

Co wskazują statystyki?

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że średnia długość życia w Polsce wynosi ok. 75 lat i z roku na rok wzrasta. Są to uogólnione dane łączne dla kobiet i mężczyzn.

Prognozy natomiast wskazują, że już za 4 lata, aż 26% społeczeństwa będą stanowiły osoby powyżej 60. roku życia. Nie ulega więc wątpliwości, że obecnie większość europejskich gospodarek ma do czynienia z szybko starzejącym się społeczeństwem. Dane Departamentu Ludności ONZ, wskazują, że w roku 2050 populacja osób w wieku 60+ ulegnie potrojeniu. Mają na to wpływ zarówno rosnąca średnia długość życia i malejąca liczba urodzeń. Oba te czynniki sprawiają, że zaczynamy odczuwać rosnący deficyt pracowników na rynku pracy – co widoczne jest już także w Polsce. Ważny zatem jest już teraz nacisk na aktywizację zawodową seniorów.

Główny kurs… czyli zalety osób starszych

Pracodawcy muszą zdawać sobie sprawę z ogromnej wartości zatrudniania seniorów. Nieocenioną zaletą jest ich doświadczenie, a także opanowanie, chęć bycia na fali i co za tym idzie zaangażowanie w wykonywaną pracę. Większość osób po 50. roku życia obawia się stagnacji, bycia odrzuconym, niepotrzebnym – stąd ich zaangażowanie. Sami seniorzy, w rozmowach, określają siebie jako odpowiedzialnych, opanowanych a także realizujących powierzone zadania w sposób wytrwały i rzetelny. Tych cech, młodzi mogą im często pozazdrościć.

yoga

Nie mniej jednak możliwości rozwojowe osób starszych zależą od wielu czynników. Mają na to wpływ geny, stan zdrowia, sytuacja społeczno-ekonomiczna, dotychczasowe doświadczenia, a przede wszystkim indywidualne chęci i motywacja danej osoby. Te wszystkie czynniki i ukształtowane przez nią na przestrzeni lat nawyki wpływają na aktywną postawę życiową w okresie średniej czy późnej dorosłości.

Zmiana kursu – zjazd na boczny tor

Światem rządzą stereotypy. Aby pogodzić zarówno oczekiwania pracodawców jak i pracowników, należy wprowadzić zmiany na obu płaszczyznach. Osoby w wieku 50+ musza otworzyć się na innowacje, wtedy przełożeni będą mogli zaoferować im rozwój zawodowy. Dzięki czemu będą mogli uniknąć odsunięcia na boczny tor. Ważny jest otwarty umysł i nie zamykanie się na zmiany i nowości.
W rzeczywistości niestety, często jest tak, że z racji braku chęci dążenia za zmianami osoby te przenoszone są na inne stanowiska – zwane „spokojniejszymi”, czy mniej stresującymi – co w praktyce oznacza degradację zawodową i wykonywanie obowiązków często poniżej posiadanych kompetencji. To błąd i strata dla obu stron. Jak powinna wyglądać mądra inwestycja w dojrzałego pracownika? Odpowiedź jest prosta! – dalsze jego szkolenie. Warto skierować go na kurs języka obcego, czy szkolenie z zakresu obsługi komputera.

Warto pamiętać, że seniorzy doskonale sprawdzają się w pracy zadaniowej. Mogą być także motorem napędowym dla młodych pracowników, którzy będą ich naśladować. Dojrzali pracownicy będą dla nich skarbnicą wiedzy nt. historii firmy, zmian i jej rozwoju. Wzajemna wymiana myśli, może natomiast zaowocować nowymi, niespodziewanymi pomysłami. Tutaj ukłon w stronę młodych – nie zamykajcie się na osoby starsze, nie spychajcie ich na boczny tor, nie lekceważcie. Współpracujcie i szanujcie, gdyż szybciej niż się wydaje sami także staniecie po drugiej stronie barykady.

Gdzie szukać wsparcia?

Wsparciem seniorów na rynku pracy w Polsce zajmują się organizacje rządowe – np. Program 50 Plus – mający na celu wyrównanie szans na rynku pracy osób starszych oraz organizacje pozarządowe i instytucje szkolące osoby starsze.

Ważnym projektem wyrównującym szanse na rynku pracy osób dojrzałych jest także projekt edukacyjny „Polska Cyfrowa Równych Szans”, wprowadza on starsze pokolenie w tajniki korzystania z Internetu.

O seniorach nie zapominają także Latarnicy Polski Cyfrowej – lokalni animatorzy i wolontariusze, których zadaniem jest zachęcenie przedstawicieli starszego pokolenia do stawiania pierwszych kroków w Internecie.

Foto: pixabay.com

Post Author: goyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *