Czy warto podnosić kwalifikacje zawodowe?


Pracownicy doskonale wiedzą, że wykształcenie i doświadczenie to te punkty w dokumentach rekrutacyjnych, na które pracodawcy zwracają szczególną uwagę. A skoro tak, to czy wśród zatrudnionych cieszą się popularnością kursy dokształcające? I kto szczególnie powinien się nimi zainteresować?

Organizowane są zarówno przez prywatne szkoły, placówki sięgające po fundusze z Unii Europejskiej, jak i zakłady pracy. Część z nich jest płatna, część całkowicie bezpłatna, w jeszcze innych pracownik partycypuje w kosztach razem ze swoim pracodawcą. Kursy dla pracowników chcących podnieść swoje kwalifikacje, gdyż o nich mowa, są szeroko promowane. Z jednej strony bowiem pracodawcy chętnie zatrudniają i awansują pracowników wykazujących chęci do podnoszenia swoich umiejętności, z drugiej zaś coraz więcej zatrudnionych chce się rozwijać. Z badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak&Sedlak wynika jednak, że w ostatnich latach pracownicy coraz mniej chętnie zapisują się na kursy dokształcające. Dlaczego?

Mniej intensywnie niż w latach poprzednich

W latach 2005-2007 odsetek osób, które brały udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe wynosił ok. 12%. W latach 2011-2013 liczba pracowników zapisujących się na dodatkowe zajęcia wyraźnie spadła – o ponad 2%. Statystycznie częściej na kursy zapisują się kobiety. Jednocześnie częściej dokształcają się osoby posiadające wykształcenie policealne lub wyższe. To one najczęściej zauważają korzyści płynące z wiedzy, one też najchętniej podejmują się nauki dodatkowego języka obcego lub inwestują czas np. w studia podyplomowe. Choć wynik ten jest pozytywny, trzeba podkreślić, że w ostatnich latach coraz mniej osób stawia na kursy czy szkolenia.

Szefie, chcę się uczyć

Dlaczego pracownicy chętnie się dokształcają? Przede wszystkim widzą szansę na lepsze warunki pracy i wyższe wynagrodzenie. Większość zatrudnionych uważa, że to od poziomu ich wykształcenia, umiejętności i dalszego podnoszenia kwalifikacji zależy to, czy będą mieli szansę na owocną karierę. Wśród najpopularniejszych form dokształcania się wymienić należy przede wszystkim kursy językowe, studia podyplomowe czy szkolenia ponoszące praktyczne umiejętności, które niezbędne są do pracy wykonywanej na co dzień. Część osób korzysta przy tym z takich zajęć z uwagi na fakt, że są one opłacane przez firmę, część zaś samodzielnie wychodzi z inicjatywą.

Dlaczego warto korzystać?

Poza faktem, że kursy i szkolenia to najlepszy sposób na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nie można zapomnieć o ich innych plusach. Wśród tych wskazać należy możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych, które są niezbędne w życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym. Ponadto, część szkoleń jest dostosowana do potrzeb firmy, daje pracownikowi możliwość rozwoju i udoskonalania swoich umiejętności. Specjaliści podkreślają, że wiedza zdobyta podczas takich kursów pozwala spojrzeć z dystansu na swoją pracę i obiektywnie określić swoje postępy. Nie bez znaczenia pozostaje to zwłaszcza w czasach ciągłych zmian, gdy o znalezienie stałej posady jest niezwykle trudno. Co więcej, takie zajęcia mogą też okazać się świetnym lekarstwem na lęk przed nowościami – pracownicy w ich rezultacie stają się bardziej otwarci i pewni siebie.

Źle obrana ścieżka zawodowa

Gdy mowa o kursach i szkoleniach nie można pominąć pewnego zjawiska, które zauważają specjaliści. Ponieważ w naszym kraju niewiele młodych osób zwraca się o pomoc do doradcy zawodowego, część z nich może źle wybrać swoją ścieżkę zawodową. W takiej sytuacji rodzi się pytanie, co dalej. Kursy kwalifikacyjne to nie tylko możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy, lecz także szansa na zdobycie drugiego zawodu. O takich szkoleniach warto pomyśleć już w szkole średniej lub na studiach. To doskonałe rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które kierunek edukacji wybrały np. za radą rodziców lub w momencie składania papierów na uczelnię nie bardzo wiedziały, co chcą robić w przyszłości. A drugi zawód, osiągnięty właśnie dzięki uczestnictwu w kursach, może okazać się nieoceniony.

Warto również zapoznać się z innymi poradami, które pomogą nam efektywniej szukać pracy: www.praca-siemianowice.pl/porady-dla-pracownikow


Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *