energia słoneczna

Fascynująca historia energii słonecznej


Można powiedzieć, że historia ludzkości to w dużym stopniu historia jej relacji ze Słońcem. W cywilizowanym świecie mało kto dziś oddaje tej życiodajnej gwieździe religijny hołd, jednak wciąż zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne znaczenie ma dla naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi tego, jak dużym zagrożeniem dla środowiska jest korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii, dlatego od kilku dekad szukamy alternatyw, wśród których często wymieniana jest właśnie energia słoneczna.

Energia słoneczna w starożytności

Chociaż energia słoneczna zaczęła być wykorzystywana do tworzenia energii elektrycznej dopiero w ubiegłym wieku, próby jej zastosowania do innych celów rozpoczęły się już w czasach starożytnych. Rzymianie i Grecy starali się bowiem ustawiać domy w taki sposób, by ogrzać je jak największą ilością promieni słonecznych, ograniczając przy tym użycie drewna, które było dla nich deficytowym materiałem – wówczas więc również energia słoneczna stawała się zastępstwem dla innych surowców. Grecy wykorzystywali również wypełnioną wodą szklaną kulę, która skupiała promienie słoneczne i wykorzystywana była do suszenia żywności i rozniecania energii. Zaczęliśmy więc całkiem wcześnie, jednak na rozwinięcie tego wątku w rozwoju technologii trzeba było jednak poczekać do czasów nowożytnych.

Czasy nowożytne

Pierwsza bateria napędzana w pełni energią słoneczną powstała w roku 1861 r. i jest dziełem francuskiego naukowca Auguste Mouchouta, który dobrze zdawał sobie sprawę z faktu, iż ropa i węgiel, które zaczynały być wtedy masowo wydobywane nie są surowcami, których zasoby nie są nieograniczone. Niestety jego urządzenie nie zyskało dużej popularności ze względu na swoją dużą cenę, szczególnie w porównaniu z wciąż spadającymi cenami nieodnawialnych surowców.

Nie jest to jednak koniec prób wykorzystania energii słonecznej, ponieważ dwadzieścia dwa lata po wynalazku Francuza stworzono pierwszy system zasilający dom w energię za pomocą promieni słonecznej. Jednak było to raczej zapowiedź zmian, które miały nadejść o wiele później niż wyznaczenie kierunku na tamten czas. Pod koniec XIX w., a konkretnie w 1896 r. stworzono prototyp kolektora słonecznego obecnie używanego do podgrzewania wody.

W roku 1921 Albert Einstein dostał nagrodę Nobla za badania nad efektami fotoelektrycznymi przy produkcji elektryczności. Wiedza na temat efektów fotoelektrycznych nie przełożyła się jednak szybko na ich praktyczne wykorzystanie. Na szeroką skalę zaczęło mieć to miejsce dopiero w latach 50; energia słoneczna zaczęła wówczas być wykorzystywana w projektach kosmicznych. Natomiast w roku 1973 doszło do kryzysu energetycznego, spowodowanego przez embargo nałożonego przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową na państwa popierające Izrael w wojnie arabsko-izraelskiej, czyli Stany Zjednoczone oraz kraje zachodniej Europy. Stał się on dla twórców technologii impulsem, by na poważnie zacząć wykorzystywać potencjał energii słonecznej. Zaczęto wówczas produkować o wiele większą ilość kolektorów.

Energia słoneczna przyszłością energetyki?

Po latach 70. rozwój technologii pozwolił kolektorom słonecznym osiągać coraz większą wydajność, a ich produkcja stała się coraz mniej kosztowna. Obecnie zdecydowanym liderem w zakresie kolektorów słonecznych jest Japonia, za nią zaś plasują się kraje Europy Zachodniej. W Polsce kolektory słoneczne zaczęto stosować na szerszą skalę w latach 90. jednak tak naprawdę zaczęły stawać się powszechne dopiero po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Trudno przewidzieć, jak rozwinie się energia słoneczna w Polsce i na świecie, jednak można założyć, że rozwinięte kraje będą dokładać starań, by implementować ją w coraz większym stopniu.

Dziękujemy sklepowi internetowemu bewu.pl za konsultację merytoryczną.

Post Author: goyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *