Nowelizacja Kodeksu Cywilnego, czyli nowe korzyści dla spadkobierców


W ostatnich dniach Sejm uchwalił nowelizację kodeksu cywilnego w zakresie przepisów spadkowych. W związku z wprowadzanymi regulacjami zmienia się prawo spadkowe. Sytuacja spadkobierców zdecydowanie ulegnie poprawie, gdyż uzyskają oni nowe korzyści i ułatwienia.

Pierwsza zmiana dotyczy odpowiedzialności za długi spadkowe. Obecnie polskie prawo spadkowe stanowi, że spadkobierca nabywa spadek łącznie z długami (obowiązkami majątkowymi) spadkodawcy. Gdy dowie się o powołaniu go do spadku, ma trzy możliwości: przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć go z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzucenie spadku. Na podjęcie decyzji ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że został spadkobiercą. Jeśli natomiast nie złoży w ciągu tych sześciu miesięcy oświadczenia o odrzuceniu spadku albo innej formie jego przyjęcia, to wraz z majątkiem przejmuje pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe – także te, o których np. wcześniej nie wiedział (czyli przyjęcie proste). Przepisy te nie chronią w należyty sposób spadkobierców, którzy bardzo często z powodu niskiej świadomości prawnej zaniedbują obowiązek złożenia oświadczenia i w konsekwencji nieświadomie popadają w długi. Dlatego, w miejsce obowiązującej obecnie zasady odpowiedzialności nieograniczonej, nowe przepisy wprowadzają zasadę odpowiedzialności z dobrodziejstwem inwentarza. Powołany spadkobierca automatycznie będzie odpowiadał za długi zmarłego tylko do wysokości przejętego majątku, a do przyjęcia prostego lub odrzucenia spadku konieczne będzie złożenie oświadczenia.

Przy odpowiedzialności z dobrodziejstwem inwentarza, podstawowe znaczenie ma rzetelne ustalenie stanu majątku spadkowego. Obecnie jest on odpłatnie ustalany przez komornika sądowego lub ewentualnie przez urząd skarbowy, którzy korzystają z usług rzeczoznawców, co wiąże się z ponoszeniem przez spadkobierców ogromnych kosztów postępowania. Nowe przepisy stanowią natomiast, że spadkobiercy sami będą mogli składać, w sądzie lub u notariusza, wykaz inwentarza, według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości. Formularz ten będzie załączony do akt sprawy i, o ile nikt go nie zakwestionuje (np. wierzyciele), to on będzie podstawą wyceny majątku spadkowego. Jeśli natomiast prywatna wycena zostanie zakwestionowana, w dotychczasowym trybie sporządzi ją komornik (wyłączona zostanie możliwość jej dokonania przez urząd skarbowy). Zmiana ta wiąże się nie tylko z oszczędnościami spadkobiercy, ale także z uniknięciem przez osoby zamieszkałe ze zmarłym spadkodawcą nieprzyjemności związanych z wizytą komornika w domu i sprawdzaniem każdego jego zakamarka, co z pewnością dla każdego z nas byłoby krępujące.

Inne zmiany dotyczą m.in. umożliwienia pełnienia funkcji pełnomocnika procesowego w sprawach spadkowych nie tylko najbliższej rodzinie (siostra, brat, matka, ojciec, syn, córka), ale też dziadkom i pradziadkom, za czym przemawiają względy społeczne. Znowelizowane będą też przepisy dotyczące kwestii nadzoru sądu nad organami wykonującymi czynności zabezpieczenia spadku oraz o postępowaniu w przedmiocie zabezpieczenia spadku i sporządzenia spisu inwentarza.

Uchwalone nowelizacje oczywiście będą wymagały skierowania do spadkobierców i wierzycieli spadkowych akcji informacyjnej oraz czasu na zapoznanie się z nowymi uregulowaniami i dostosowanie się do nowych zasad. Jednak z pewnością zmiany te są bardzo korzystne, zwłaszcza z punktu widzenia spadkobierców.

Artykuł został przygotowany dzięki współpracy z kancelarią adwokacką www.Adwokat-Skarzynski.pl

Post Author: Redakcja

1 thought on “Nowelizacja Kodeksu Cywilnego, czyli nowe korzyści dla spadkobierców

    GordaanLipt

    (24 kwietnia 2015 - 19:19)

    Ida wybory 2015. Kraj potrzebuje zmiany systemu a nie zmiany twarzy. W Polsce od 25 lat pasożytuje przeklęty układ okrągłego stołu, który nie pozwala na szybki rozwój. Partyjniactwo rozsiadło się na Wiejskiej i udaje demokrację. Jednomandatowe okręgi, ordynacja większościowa, system referendalny pozwolą skutecznie oderwać od koryt tych, którzy szkodzą nam od ćwierćwiecza. Przede wszystkim trzeba wyjść z domu i zagłosować. 50% uprawnionych tego nie robi. Idźcie i głosujcie na wszytko tylko nie POPIS. Potrzebny jest nam ktoś nie uwikłany w zadne układy. Wklejajcie to na swoim FB, w komentarzach, gdzie tylko się da. Wykorzystajmy potęgę internetu i rozpocznijmy w maju wielkie zmiany a na jesieni je dokończymy i pogonimy ten antypolski rząd. Jeżeli nie chce ci się iść na wybory wykonaj chociaż te kilka kliknięć myszką i wklej ten tekst gdzieś w internecie. Pamiętajcie motto wyborów 2015 – Wszystko tylko nie POPIS !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *