Design Thinking

Rozwój innowacji dzięki Design Thinking

Coraz szybsze tempo życia, pogoń za sukcesem i ciągły brak czasu sprawiają, że musimy być coraz bardziej elastyczni na zmiany zachodzące w naszym środowisku pracy, musimy pracować efektywniej, szybciej i przede wszystkim kreatywniej. Dziś nikt już nie szuka pracowników z ogromną bazą wiedzy, z którą nie wiedzą co zrobić, lub nie potrafiących sprzedać swoich pomysłów.

 Nikt nie ma czasu na słowotok i nowomowę, w USA prezentacje muszą być jasne i krótkie.

Wyobraźmy sobie np., że jedziemy w windzie z szefem i mamy dosłownie minutę, maksymalnie kilka minut, aby przedstawić mu naszą ideę i przekonać go do niej. Dla niejednej osoby jest to zadanie niemożliwe do wykonania.

Design Thinking ilustruje designera jako literę “T”. Litera “T” jest obrazem idealnego kreatora. Długa pionowa kreska to wiedza i doświadczenie, baza, którą większość osób posiada, ale nie jest ona wystarczająca do osiągnięcia sukcesu. Pozioma kreska to kompetencje miękkie, takie jak zwięzłe opowiedzenie o co chodzi.

Design Thinking to świat horyzontalny, w którym  liczy się przede wszystkim twój pomysł, umiejętności oraz otwartość na współpracę z innymi.

Czym tak właściwie jest Design Thinking?

Design thinking jest znakomitą metodą służącą tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i to do tego seryjnie, opierając się na dogłębnym zrozumieniu problemów i potrzeb użytkowników. Głównym celem jest wdrażanie nowatorskich rozwiań w postaci innowacyjnych technologii, programów edukacyjnych, usług, strategii czy modeli biznesowych. Design Thinking jest wsparciem innowacji w biznesie, administracji, przemyśle czy edukacji.

Myślenie projektowe

Dzięki Design Thinking możliwe jest wypracowanie bardziej kreatywnego, efektywnego i dopasowanego do potrzeb klienta stylu pracy.

Metoda Design Thinking jest stosowana przez czołowe firmy, takie jak Coca-Cola, Marriott, Procter&Gamble, Samsung czy Toyota.

Myślenie projektowe skupia się na obserwacji użytkowników, w celu poznania ich potrzeb. Istotne jest aby odpowiednio analizować i kreatywnie szukać odpowiedzi na te potrzeby.

Dzięki Design Thinking używamy dziś myszek do komputerów Apple’a, laptopów, szczoteczki Oral-B czy też zajadamy się Pringelsami.

Liniowa ścieżka etapów

Design Thinking jest usystematyzowaniem podejścia do procesu innowacji. Bardzo ważnym elementem jest interdyscyplinarny zespół, który umożliwi analizę problemu z różnych stron.

Cały proces Design Thinking złożony jest z 5 etapów, zilustrowanych na poniższym schemacie.

DT.JPG

Po pierwsze empatia. Najważniejszą kwestią jest dogłębne poznanie potrzeb i problemów użytkownika. Ważne jest zauważenie intuicyjnych motywacji, które wpływają na ludzkie wybory.

Po drugie zdefiniowanie problemu. Na tym etapie należy zdefiniować co jest właściwym problemem na podstawie informacji zebranych w pierwszym kroku.. Etap ten wymaga przełamania ram myślowych i przyzwyczajeń, które ograniczają pole widzenia.

Po trzecie burza mózgów. Etap ten wymaga wygenerowania jak największej liczby pomysłów będących potencjalnymi rozwiązaniami zdefiniowanego problemu. Dość istotne jest porzucenie w tym momencie szablonowych rozwiązań oraz powstrzymanie się od krytyki pomysłów innych członków zespołu.

podstawowe zasady brainstormingu: proponuj nawet najbardziej szalone rozwiązania, nie oceniaj, buduj na pomysłach innych, nie przyzwyczajaj się do swojego pomysłu, pozbądź się ego, nie koncentruj się na ograniczeniach

Po czwarte prototyp. Nawet najlepszy pomysł może legnąć w gruzach na etapie prototypowania. Celem tego etapu nie jest zbudowanie skomplikowanego modelu doskonale odzwierciedlającego poszukiwany produkt, ale możliwość wizualnego zaprezentowania końcowego produktu oraz udoskonalania go przed końcową produkcją. Prototyp jest istotny, ponieważ niskim kosztem możemy przekazać go klientowi i uzyskać jego opinię przed wdrożeniem produkcji. Najważniejsze- prototyp ma sprawdzić,czy nasz pomysł ma jakikolwiek sens.

Po piąte testowanie. Bardzo często etap ten jest pomijamy, co jest największym błędem, ponieważ często na pozór świetne pomysły nie spełniają oczekiwań odbiorcy końcowego. Ważne jest, aby sprawdzić produkt w środowisku, w którym będzie używany.

Rozwój Design Thinking

Metoda Design Thinking powstała na Uniwersytecie Stanforda w USA w latach 80. Na zachodzie również od lat 80 znakomicie się rozwija, natomiast w Poslce jest dopiero na etapie raczkowania. W całym kraju jest dostępnych wiele szkoleń (często bezpłatnych) kreujących tę metodę projektowania

W telegraficznym skrócie

Design Thinking wg Instytutu Wzornictwa im. Hasso Plattnera na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w USA:

  1. Obserwuj i zrozum zachowania i emocje, które przeżywa człowiek mierzący się z problemem, któremu chcesz zaradzić.
  2. Zdefiniuj problem po uważnej analizie wszystkich spostrzeżeń oraz wniosków z innych badań.
  3. Mnóż pomysły na produkty lub usługi, które odpowiedzą na ten problem, i to w dużej liczbie, aż wyjdziesz poza te oczywiste.
  4. Buduj prototypy, by nadać pomysłom namacalną formę, dzięki czemu ocenisz wykonalność swojego pomysłu i wprowadzisz ew. poprawki.
  5. Testuj swoje prototypy razem z przyszłymi użytkownikami tego produktu czy usługi, by ocenić przydatność pomysłu i wprowadzić ew. poprawki.

Design Thinking, myślenie projektowe, innowacje, kreatywność, Uniwersytet Stanforda, empatia, prototyp

Post Author: Marlena

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *