Spółka cywilna – kiedy ulega rozwiązaniu?


Czy podpisując umowę spółki cywilnej wspólnicy zastanawiają się co będzie się działo w przyszłości ze spółką? Oczywiście, ze tak! Ale ich zapatrywania często ograniczają się do sytuacji, w których sama spółka rozwija się dynamicznie, a pomiędzy jej wspólnikami panuje sielankowa atmosfera. Niestety życie pisze swoje scenariusze, a skutkiem tego w spółkach cywilnych często pojawiają się konflikty. I to właśnie w takich chwilach u wspólników pojawiają się pierwsze myśli o rozwiązaniu spółki cywilnej albo o wypowiedzeniu umowy tej spółki. W ramach niniejszego artykuły skupimy się na tej pierwszej kwestii – omówimy sytuacje, w których może dojść do rozwiązania spółki cywilnej.

Chcąc zapewnić naszym Czytelnikom najwyższą rzetelność informacji prezentowanych w niniejszym artykule o konsultacje poprosiliśmy prawnika Wojciecha Rudzkiego prowadzącego bloga o spółce cywilnej pod adresem spolkacywilna.info. Jak wskazuje nasz ekspert „wspólnicy spółek cywilnych bardzo często nie rozróżniają rozwiązania spółki cywilnej od wypowiedzenia umowy spółki cywilnej – co prawda wypowiedzenie umowy może skutkować rozwiązaniem spółki cywilnej, ale nadal taki skutek nie będzie występował w każdym przypadku”.

Do rozwiązania spółki cywilnej może dojść za zgodą samych wspólników. Jeżeli doszli oni do wniosku, że dalsza współpraca pozbawiona jest większego sensu mają następujący wybór: mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki cywilnej albo podpisać porozumienie lub aneks do umowy rozwiązujące spółkę. Oczywiście, aby doszło do rozwiązania spółki w ten sposób potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników, a w sytuacjach konfliktowych często osiągnięcie takiej zgody jest niemożliwe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na blogu naszego eksperta pod adresem spolkacywilna.info we wpisie dotyczącym przyczyn rozwiązania spółki cywilnej.

Do rozwiązania spółki cywilnej dojdzie także w momencie, w którym w spółce pozostał tylko jeden wspólnik. Taka sytuacja może z kolei mieć miejsce w dwóch przypadkach. Po pierwsze w przypadku, gdy umowa spółki została wypowiedziana przez pozostałych wspólników (w przypadku spółki dwuosobowej wystarczające jest wypowiedzenie umowy przez jednego wspólnika, w przypadku spółki wieloosobowej przez wszystkich pozostałych wspólników lub w ogóle przez wszystkich wspólników). Po drugie, w przypadku śmierci pozostałych wspólników jeżeli umowa spółki cywilnej nie zawiera postanowień nakazujących wstąpienie do spółki spadkobierców pozostałych wspólników.

Spółka cywilna jest zakładana przez wspólników w określonym celu, a cel ten jest obowiązkowym elementem umowy spółki cywilnej. Jeżeli cel spółki został zrealizowany albo w ogóle nie może zostać zrealizowany z powodu zajścia obiektywnych i trwałych przyczyn, to istnieje spółki cywilnej nie ma większego sensu. Skutkiem powyższego jest automatyczne rozwiązanie spółki cywilnej w takiej sytuacji. Do rozwiązania spółki cywilnej może dojść także w sytuacji bardzo zbliżonej – wspólnicy spółki cywilnej mogą także zawrzeć w umowie spółki postanowienia skutkujące rozwiązaniem spółki cywilnej w dwóch sytuacjach – zajścia określonego zdarzenia albo upływu z góry określonego terminu.

Do rozwiązania spółki cywilnej może dojść także przez sąd. Aby było to możliwe konieczne jest wniesienie do sądu przez wspólnika spółki cywilnej pozwu zawierającego tego rodzaju żądanie. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie spółki cywilnej jest możliwe tylko z ważnej przyczyny. Istnieje ważnej przyczyny ustala sąd – jeżeli ważna przyczyna nie zachodzi, sąd oddala powództwo wniesione przez wspólnika, a spółka cywilna funkcjonuje dalej w sposób niezakłócony.

Ostatnią z przyczyn rozwiązania spółki cywilnej jest upadłość wspólnika spółki cywilnej. Jeżeli sąd ogłosił upadłość przynajmniej jednego ze wspólników tej spółki, spółka cywilna ulega automatycznemu rozwiązaniu. Jak podkreśla Wojciech Rudzki „wystarczająca jest upadłość jednego wspólnika, nawet jeżeli sama spółka pozostaje w dobrej kondycji finansowej, a pozostali wspólnicy tej spółki nie mają żadnych długów i chcieliby kontynuować dotychczas prowadzoną działalność”.

Post Author: goyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *