zmiany na rynku pracy

Zmiany na rynku pracy

Nie od dziś mówi się o tym, że rynek pracy staje się bardzo dynamiczny i prawdopodobnie już nigdy nie wróci do takiego stanu, jaki pamiętają osoby pracujące od lat na etacie w tym samym miejscu. 

Zmieniają się nie tylko potrzeby współczesnych pracodawców, ale i umiejętności poszukujących pracy. W efekcie pomiędzy jednymi a drugimi powstaje coraz większa przepaść. Dyplom przestaje mieć znaczenie, a zaczynają się liczyć inteligencja emocjonalna i umiejętność krytycznego myślenia.

Kompetencje twarde i miękkie

Te pierwsze zdobywamy na uczelni, w szkołach, podczas najróżniejszych kursów i szkoleń. Możemy potwierdzić je dyplomami, certyfikatami, świadectwami. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w ubiegłym roku specjaliści zastanawiali się nad problemem bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem, czyli potwierdzonymi kompetencjami twardymi na wyższym poziomie.

zmiany na rynku pracy

Jedną z odpowiedzi wyjaśniających problem jest rosnące przeedukowanie polskiego społeczeństwa – wysoki odsetek osób z wykształceniem wyższym. Nie dla wszystkich znajdą się adekwatne stanowiska, więc niektórych czeka praca poniżej kwalifikacji. Ponadto pracodawcy poszukują coraz częściej pracowników z miękkimi kompetencjami, czyli umiejętnościami związanymi z funkcjonowaniem w społeczeństwie i konstrukcją psychofizyczną. Zmiany na rynku pracy wiążą się ze zmianą wymagań wobec absolwentów – dziś pracownik musi wykazywać się większą odpornością na stres, umiejętnością samodzielnego myślenia, kreatywnością, elastycznością. Ważne również stają się umiejętność sprawnej komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole.

Myślenie ma przyszłość

Umiejętności miękkie będą bardziej pożądane także ze względu na zmieniającą się specyfikę zadań powierzanych pracownikom. Instytut Badań Strukturalnych w opublikowanym przez siebie raporcie opisuje przeobrażenia na rynku pracy związane między innymi z rozwojem technologii. Jak wskazują autorzy, coraz większa grupa pracowników wykonuje zadania nierutynowe kognitywne personalne oraz nierutynowe kognitywne analityczne, a coraz mniejsza rutynowe zadania  manualne. Co to oznacza w praktyce? Wzrasta zatrudnienie przy szeroko pojętych pracach „biurowych” wymagających samodzielności, umiejętności szybkiej analizy i syntezy, wyciągania wniosków, odpowiedzialności i nawiązywania kontaktów,  a maleje liczba zawodów związanych z pracą fizyczną.

zmiany na rynku pracy

Nasuwa się więc pytanie – dlaczego absolwenci szkół wyższych nie znajdują w takim razie odpowiadającego im miejsca pracy? Przecież to właśnie na uczelniach szlifuje się takie umiejętności, jak krytyczne myślenie, analizowanie czy współpraca. Czasem jednak uzyskanie dyplomu z odpowiednio wysoką oceną nie jest wcale potwierdzeniem tego typu kompetencji, o czym coraz częściej przekonują się pracodawcy. Zmiany na rynku pracy będą wymagały od szkół wyższych przekształceń i wprowadzania do programów kursów związanych z rozwijaniem zdolności do analizy i wyciągania wniosków, a nie tylko przyswajania coraz większej ilości wiedzy.

Zdjęcia: flickr.com

Post Author: Paulina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *