Jak Polacy segregują odpady?

Wprowadzenie nowej polityki zarządzania odpadami w naszym kraju było bardzo intensywnie eksploatowane przez media. Niektóre pomysły uważaliśmy za świetne inne już od początku wydawały się kompletną pomyłką. Co prawda, dalej nie ma obowiązku segregowania odpadów, jednak możemy zaobserwować powiększająca się skłonność społeczeństwa, by to jednak robić. Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku na polecenie Ministerstwa Środowiska wynika, że już prawie 70% gospodarstw domowych deklaruje regularną selekcję i sortowanie śmieci. Jest to ponad 10% więcej niż w roku 2013 i aż 24% więcej niż w 2012.

Czytaj więcej o Jak Polacy segregują odpady?