Kilka faktów z historii Wrocławia


Na terenie Polski znajduje się bardzo wiele miast, których historia sięga wiele wieków wstecz. Jedną z takich miejscowości jest Wrocław, który został założony na początku X wieku przez księcia czeskiego Bratysława. Na terenach tego średniowiecznego Wrocławia jako pierwsi zamieszkali Ślężanie – jedno ze słowiańskich plemion.

Dzięki ich inicjatywie, na Ostrowie Tumskim powstała osada, która wraz z upływem lat w końcu otrzymała prawa miejskie. Za oficjalna datę tego faktu historycznego uznaje się rok 1000, gdy to do skutku doszedł zjazd gnieźnieński, na którym spotkali się pierwszy król Polski (Bolesław Chrobry) oraz Otton III.

Mniej więcej 110 lat później odbyła się tu bitwa (na Psim Polu) pomiędzy Polskimi wojskami a zbrojnymi Henryka V (króla Niemiec). Jeśli zaś chodzi o nadanie oficjalnych praw miejskich dla Wrocławia to najczęściej wymienianą datą jest rok 1214. W niespełna 30 lat od tej daty Wrocław przeżył najazd wojsk mongolskich, który zmusił Wrocławian do ucieczki (miasta jednak nigdy nie udało się Mongołom zdobyć, a w połowie XIV wieku ukończono tu budowę kompletnego zespołu fortyfikacji obronnych).

pixabay.com
pixabay.com

Rozkwit handlu we Wrocławiu datuje się na XV wiek, kiedy to rywalizował on na tym polu z Krakowem. W tym czasie miasto przeżyło także bardzo silne trzęsienie ziemi, które naraziło mieszkańców Wrocławia na ogromne straty materialne (zwłaszcza jeśli chodzi o zabudowania w północnej części tej miejscowości). Kolejne zniszczenia dla tego miasta przyniosły wojna trzydziestoletnia i wojna napoleońska (opanowanie przez armie Napoleona). Dopiero w roku 1813 wpływy francuzów na naszych ziemiach został zakończony, co wiąże się bezpośrednio z ostateczna klęską Napoleona i jego kampanii zbrojnej zmierzającej na wschód.

Kolejnym etapem w rozwoju Wrocławia była XIX-wieczna rewolucja przemysłowa. Dzięki niej powstała tu miejska linia omnibusowa zdolna przewozić do 15 pasażerów naraz oraz połączono koleją Wrocław z Oławą, Berlinem, Wiedniem, Dreznem i Krakowem. Początek XX wieku rozpoczął się dla mieszkańców tej miejscowości pod znakiem wielkiej powodzi. Potem jak wiemy przyszła I oraz II Wojna Światowa. Nie trzeba tu jednak wspominać okropieństw i zniszczeń, jakie przyniósł Wrocławiowi ten militarny konflikt. Warto jednak wspomnieć o tzw. Nocy Kryształowej, kiedy to w 1938 roku, w nocy 10 listopada zniszczono wszystkie domy oraz biznesy prowadzone przez społeczność żydowską oraz spalono Nową Synagogę. W 1945 r. miasto ogłosiło kapitulację, co miało swoje konsekwencje w postaci przymusowych wysiedleń ludności do radzieckich obozów pracy (gułagów).

Czara goryczy w końcu się jednak przelała i w 1980 roku doszło do szeregu strajków ludności na tym terenie. W niedługim czasie od tych wydarzeń powołano do życia podziemną solidarność, którą karty historii zapamiętają w szczególności dzięki skojarzeniom z Pomarańczową Alternatywą – ruchem antykomunistycznym. Kiedy Polska w końcu wyzwoliła się spod jarzma rosyjskiego mocarstwa wydawało się, że w końcu los zacznie sprzyjać temu miastu. Niestety, w 1997 roku nastąpiła tu największa jak dotąd powódź, która wielu ludziom odebrała dorobek całego życia oraz zniszczyła masę zabytkowych budowli.

pixabay.com
pixabay.com

Dziś Wrocław to miasto dość popularne zarówno pod względem turystycznym, jak i kulturalnym. Otrzymał on nawet przydomek Wenecji Północy ze względu na dużą ilość mostków i kładek. W 2012 został on nawet jednym z polskich gospodarzy europejskich rozgrywek pucharowych w piłce nożnej.

Portal DobryWrocław wsparł nas merytorycznie.

Post Author: goyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *