Prawo pracy 2016 – jakie zmiany nas czekają?

Wszyscy słyszeli o planowanej podwyżce stawki minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy do 12 złotych. Jakie jeszcze zmiany w Kodeksie pracy przewiduje ustawodawca w najbliższym czasie? 

Ustawa zmieniająca godzinową stawkę minimalną wejdzie w życie 1 lipca bieżącego roku i będzie dotyczyć takich typów umów, jak umowa zlecenie i umowa o świadczenie usług. Natomiast już 22 lutego zmieni się zapis dotyczący zawierania umowy o pracę.

Nieokreślony czas określony

Tak właśnie wygląda wykorzystywanie umowy na czas określony – choć, zgodnie z obowiązującym prawem, zawarcie trzeciej umowy o pracę na czas określony skutkuje jej automatycznym przekształceniem w umowę o pracę na czas nieokreślony, to wystarczy miesięczna przerwa w zatrudnieniu pracownika, by można było od nowa zawierać z nim umowy na czas określony.

prawo pracy

Od 22 lutego taka możliwość zostanie zablokowana. W życie wejdzie nowelizacja Kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 roku – nie będzie można już w nieograniczony sposób wykorzystywać umowy o pracę na czas określony. Wszystkie umowy terminowe będą zawierane w myśl zasady „3 i 33”. Zgodnie z nią maksymalny czas zatrudnienia będzie wynosił 33 miesiące (bez trzymiesięcznego okresu próbnego).  W tym okresie obowiązuje także limit zawierania tego typu umów – można podpisać nie więcej iż trzy umowy o pracę na czas określony. Zawarcie czwartej umowy albo kontynuacja pracy po upływie 36 miesięcy (3 miesiące okresu próbnego plus 33 miesiące pracy) będzie oznaczało traktowanie pracownika jako zatrudnionego na stałe na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Koniec zatrudniania „na próbę”

Planowane są również zmiany zapisu artykułu 29. w Kodeksie pracy. Do tej pory po okresie próbnym pracodawca musi potwierdzić zatrudnienie pracownika najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy prze pracownika. Taki zapis umożliwiał przedłużanie okresu próbnego i unikanie podpisania umowy z pracownikiem. Zmiana ma dotyczyć momentu, w którym pracownik musi otrzymać umowę – zgodnie z nią ma to nastąpić zanim przystąpi on do pracy, dokładnie – „przed dopuszczeniem pracownika do pracy”. Brak potwierdzenia na piśmie zawarcia umowy o pracę z pracownikiem przed podjęciem przez niego pracy będzie skutkował grzywną nałożoną na pracodawcę.

prawo pracy

Silniejsza Państwowa Inspekcja Pracy

Już teraz PIP może przeprowadzać kontrole bez wcześniejszego zawiadamiania o nich – tak zwane kontrole „na legitymację”. Oprócz tego obecny rząd dąży do zwiększenia uprawnień Inspektorów Pracy. Mieliby oni kontrolować nie tylko pracodawców i zatrudnionych na podstawie umów o pracę, ale także cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. Ponadto Inspektorzy zyskaliby prawo do przekształcenia naruszającej prawo pracy umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę na drodze decyzji administracyjnej. Eksperci nie oceniają pozytywnie tej propozycji ze względu na pomieszanie ze sobą dwóch porządków – administracyjnego i cywilnoprawnego.

Nie wiadomo jeszcze, jakie zmiany – oprócz tych, których termin wejścia w życie już znamy – zostaną wprowadzone w 2016 roku, a na jakie będziemy musieli poczekać. Pewne jest natomiast, że polskie prawo pracy wymaga dostosowania do obecnej sytuacji na rynku, uproszczenia procedur i obniżenia kosztów pracy, które odstraszają pracodawców od zatrudniania pracowników na stałe odbierając im tym samym szansę na uzyskanie minimalnej stabilności finansowej.

Post Author: Paulina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *