Katowice – miasto i ludzie


Katowice to jedno z większych miast w Polsce. Znajduje się na południu kraju i mieszka w nim 303 314 ludzi. Zajmuje 10 miejsce pod względem ilości ludności i 11 pod względem powierzchni, ma aż 165 kilometrów powierzchni. Jest także jednym z głównych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Katowice od północy sąsiadują z Chorzowem, Siemianowicami Śląskimi i Czeladzią, od wschodu natomiast z Sosnowcem i Mysłowicami, od południa z Lędzinami i Tychami, od zachodu graniczą z Mikołowem i Rudą Śląską.

Historia miasta Katowice

Miasto będące głównym bohaterem artykułu ma bardzo ciekawą historię. Dzieli się ona na pięć głównych okresów czasowych, w kolejności: przed uzyskaniem praw miejskich, po roku 1865, powstania śląskie i plebiscyty, II wojna światowa i okres powojenny. Historia twierdzi, że około roku 1580 Andrzej posiadający kuźnię, założył na swoich ziemiach wieś zagrodniczą, którą nazwał Katowice. Już w 1598 roku pojawia się kolejna wzmianka o Katowicach. Znajduje się ona w zapisach niejakiego księdza Kazimierskiego tożsamości bliżej nieznanej. W 1838 roku człowiek znany historii jako Franz von Winckler kupił ową wieś rolniczą od Lehmanna. Już 3 lata później Katowice zaczęły odgrywać większą rolę, ponieważ właściciel tej wioski przeniósł do niej siedzibę swojego zarządu. Przy gwałtownym rozroście gospodarczym w 1846 zostały połączone linią kolejową z Wrocławiem.

Oficjalne uznanie miasta nazwy miasta Katowice

W 1865 roku Katowice oficjalnie zostały uznane za miasto i od tego momentu rozwijały się jeszcze gwałtowniej. Zaczęto tworzyć w nich instytucje takie jak: Górnośląska Konwencja Węglowa, Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych czy też Państwowa Dyrekcja Poczt i Sąd Okręgowy. To jeszcze bardziej podniosło znaczenie Katowic w kraju. w 1871 otwarto nawet gimnazjum, aby móc dobrze edukować mieszkańców. Z czasem powstawało coraz więcej jednostek edukacyjnych. Jednak podczas powstań śląskich w latach 1919-1920 część miasta został bardzo zniszczona i wymagała pilnej odbudowy. Do tłumienia powstań zostały użyte niemieckie i francuskie bojówki. W czasie marcowego plebiscytu w 1921 roku trochę ponad połowa głosujących mieszkańców opowiedziała się za pozostaniem pod władzą niemiecką.

Przyłączenie Katowic do Państwa Polskiego

W trakcie trwania III powstania śląskiego, w dniu 3 maja 1921, po ciągnącej się całą noc walce, miasto zostało opanowane przez osiem batalionów powstańców śląskich dowodzonych przez Walentego Fojkisa i Adama Kocura. W konsekwencji Katowice zostały przyłączone do państwa polskiego. I od tamtego czasu do miasta zaczęto systematycznie i konsekwentnie włączać okoliczne wioski poszerzając gwałtownie obszar miejski. Do dziś niektóre dzielnice noszą nazwy wiosek przyłączonych do miasta. W konsekwencji także liczba ludności uległa zmianie. Z zaledwie 56 tysięcy ludzi nagle zrobiło się około 135 tysięcy. Działo się to w latach 1922-1939. W trudnym okresie wojny, w sumie już na samym jej początku miasto dostało się pod panowanie III Rzeszy. Hitlerowska nienawiść do Żydów przyczyniła się do prawie całkowitego wysiedlenia ich z miasta. Przed tymi dramatycznymi wydarzeniami mieszkało ich tam około 8 300. Katowice mogą się także z pewnym wstydem przyznać do faktu posiadania w swoich murach w czasie wojny centrali gestapo. Także tępiono w nich z wielka zawziętością ślady polskości. dopiero w 1945 miasto wróciło pod kontrole państwa polskiego. Najbardziej zniszczoną częścią miasta była część śródmieścia pomiędzy ulicą św. Jana i Pocztową. Lecz po wojnie Katowice zaczęły odzyskiwać dawny blask. Pierwszym wojewodą został Jerzy Ziętek.

Ludzie Katowic

Na szczególną uwagę zasługują ludzie będący honorowymi obywatelami miasta. Ten tytuł nie ominął znanego wszystkim papieża Polaka, czyli Jana Pawła II. Towarzyszy mu także mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk. Lecz Katowice doceniają nie tylko religię i sport, ale też sztukę. Dlatego honorowe obywatelstwo zostało nadane także polskiemu pianiście i kompozytorowi, czyli Eugeniuszowi Knapik. Obecnie władzę w mieście sprawuje pan prezydent Marcin Krupa. Przed nim o losach Katowic decydowało zaledwie 23 prezydentów.

Artykuł powstał dzięki portalowi pracy z Katowic www.kopalniapracy.pl

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *