Przedawnienie długów na nowych zasadach


Nowelizacja Kodeksu cywilnego przeprowadzona w tym roku zakłada zmiany w zakresie okresów właściwych dla przedawnienia długów. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ostatecznie ustawę 28 maja 2018 roku. Jej przepisy weszły w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Co to oznacza dla wierzycieli i dłużników?

Skrócenie okresu przedawnienia długów

Dotychczas Kodeks cywilny przewidywał aż 10-letni okres przedawniania długów. W tym czasie wierzyciele mogli podjąć odpowiednie kroki w celu odzyskania swoich wierzytelności od dłużników. Obecnie okres przedawnienia dla większości długów został skrócony do 6 lat. Po upływie tych 6 lat od chwili powstania zadłużenia wierzyciel nie będzie mógł dochodzić roszczeń od dłużnika. Tylko dobra wola dłużnika może spowodować, że przedawniony dług zostanie odzyskany.

Pozostałe okresy przedawnienia wynoszą obecnie:

  • 3 lata – dla świadczeń okresowych i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • 2 lata – dla roszczeń wynikających z umów zlecenie,
  • rok – dla roszczeń wynikających z umów najmu.

Co może wierzyciel?

Jeśli minął termin uiszczenia płatności przez dłużnika np. spłaty pożyczki, to wierzyciel ma pełne prawo podjąć kroki prowadzące do odzyskania długu. Najpierw uruchamiana jest procedura windykacyjna, ugodowa. Wierzyciel wysyła monity z przypomnieniem o długu albo od razu sprzedaje dług firmie windykacyjnej. Ostatecznie, jeśli takie kroki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, wierzyciel może skierować sprawę do sądu o wydanie nakazu zapłaty, który realizowany jest przez komornika, ostatecznie egzekwującego długi.

Na dochodzenie roszczenia zwrotu długu wierzyciel miał dotychczas 10 lat, dziś jest to tylko 6 lat, dlatego należy szybciej podejmować działania w kwestii dochodzenia zwrotu długu. Termin przedawnienia będzie kończył się przy tym w ostatnim dniu roku kalendarzowego, z wyjątkiem przypadków, w których okres przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Nowe uprawnienia dłużników

W sądzie przy sprawach o długi do tej pory to dłużnik musiał podnieść zarzut, że wierzytelność uległa przedawnieniu i udowodnić to. Nowy Kodeks cywilny wskazuje jednak, że to wierzyciel będzie musiał dowieść, że wierzytelność nie została jeszcze przedawniona.

Artykuł został przygotowany przez ekspertów z Eden Finance – pożyczki ekspresowe, która specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych w domu klienta

Post Author: Paulina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *