jak długo ważne jest skierowanie do szpitala

Jak długo ważne jest skierowanie do szpitala?


Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno dawać pacjentowi prawo do zgłoszenia się do dowolnego szpitala i skorzystania w nim ze świadczenia, którego dotyczy skierowanie.

W praktyce jednak okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Największe wątpliwości wywołuje zwykle termin ważności wydanego przez lekarza skierowania. Choć powinno ono obowiązywać do momentu wykonania świadczenia lub ustania powodu wystawienia skierowania, często przy rejestracji okazuje się, że skierowanie straciło swoją ważność.

Kto wystawia skierowanie do szpitala?

Skierowanie do szpitala – na badania, leczenie bądź konkretny zabieg – może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny), lekarz specjalista lub każdy inny lekarz mający podpisany kontrakt z NFZ. W przypadku bardzo drogich badań, takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, skierowanie musi wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjent w poradni, która ma umowę z NFZ i w jej ramach ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię.

Co ważne, skierowanie na leczenie szpitalne wystawić może każdy lekarz, nawet nieposiadający kontraktu z Funduszem.

Ważność skierowania do szpitala

Aby skierowanie było ważne, musi być prawidłowo wypełnione, a więc zawierać dane pacjenta wraz z numerem PESEL, pieczątkę świadczeniodawcy (przychodni, której lekarz wystawia skierowanie) z nazwą, lokalizacją, numerem telefonu oraz numerem umowy zawartej z NFZ, datę wystawienia, rozpoznanie wraz z kodem jednostki chorobowej, świadczenie, które jest celem skierowania oraz podpis i pieczątkę lekarza z wyraźnym numerem PWZ.

Tego, jak długo ważne jest skierowanie do szpitala nie określono jasno w żadnych przepisach. W tym przypadku należy się więc oprzeć na stanowisku NFZ opublikowanym na stronie Funduszu:

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Wątpliwości może budzić sformułowanie „zazwyczaj” – a co w szczególnym przypadku? W jaki sposób ocenić, czy nasze skierowanie będzie traktowane jak zwykle, czy wyjątkowo? By uniknąć wątpliwości i konieczności ponownego wystawiania skierowania (co za tym idzie – ponownego oczekiwania na wizytę u specjalisty), warto jak najszybciej udać się z otrzymanym skierowaniem do odpowiedniego szpitala. W ten sposób skrócimy termin oczekiwania na przyjęcie (szybciej wpiszemy się w kolejkę oczekujących na określone świadczenie) oraz unikniemy odrzucenia dokumentu bądź skierowania przez szpital na dodatkową wizytę u szpitalnego lekarza, którego zadaniem będzie potwierdzenie istnienia przesłanek wskazujących na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. 

jak długo ważne jest skierowanie do szpitala

Jeśli zapisaliśmy się na listę oczekujących nie okazując przy tym skierowania, NFZ podaje konkretny termin, w jakim powinniśmy dostarczyć oryginalny dokument do szpitala – wynosi on 14 dni. Pamiętajmy o tym, że na podstawie jednego skierowania możemy zapisać się tylko na jedną listę oczekujących – zabranie dokumentu z jednej placówki i przeniesienie do innej spowoduje skreślenie z listy.

Jak wybrać szpital?

Jak wybrać szpital, w którym realizowane będzie świadczenie, na które zostaliśmy skierowani? Większość osób kieruje się przy wyborze swoim miejscem zamieszkania. Jeśli jednak szpital wykonujący świadczenie, na które zostaliśmy skierowani znajduje się poza miejscem zamieszkania, warto przed zgłoszeniem się do szpitala sprawdzić, jak długo będziemy czekać na konkretny zabieg czy badania. W tym celu najlepiej skorzystać z Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne – kolejki.nfz.gov.pl

Po wybraniu świadczenia z listy oraz podaniu województwa, w którym poszukujemy szpitala, system pokaże nam wszystkie placówki wykonujące określone świadczenie, liczbę osób na nie oczekujących oraz czas oczekiwania. Gdy zdecydujemy się na konkretny szpital, warto po prostu do niego zadzwonić i dowiedzieć się, czy informacje na stronie są aktualne i czy skierowanie do szpitala wymaga dodatkowo akceptacji lekarza szpitalnego.

Więcej o ważności skierowania na wizytę u lekarza specjalisty bądź leczenie uzdrowiskowe przeczytasz tutaj: zdrowietak.pl/prawo-a-zdrowie/jak-dlugo-wazne-jest-skierowanie.html

Post Author: Paulina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *